68/1990. (IV. 4.) MT rendelet 
Földhivatalok
 Ma 2023. június 7. Szerda; Róbert napja van.
Keresés a foldhivatalok.geod.hu-n: Keresés a teljes interneten:68/1990. (IV. 4.) MT rendelet

a földügyi szakigazgatási tevékenységről és szervezetről

A Minisztertanács az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a következőket rendeli:

1. § (1) A földügyi szakigazgatási tevékenység - a földtulajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyilvántartás, földértékelés, a földmérés és térképészet - külön jogszabályokban meghatározott hatósági feladatainak ellátása a földhivatal hatáskörébe tartozik.

(2) A földügyi szakigazgatási tevékenység központi irányítását a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(3) A miniszter jogszabályban határozza meg a földhivatal részletes feladatait, hatáskörét, hatósági jogkörét, szervezeti és működési rendjét.

(4) A miniszter a földügyi szakigazgatási tevékenység országos és helyi jelentőségű feladatainak ellátása érdekében földhivatalt létesíthet, megszüntethet, illetve földhivatalokat összevonhat.

2. § (1) Földhivatal működik a megyékben, a fővárosban (a továbbiakban: megyei földhivatal) és a körzetekben (a továbbiakban: körzeti földhivatal).

(2) A földügyi szakigazgatási feladatokat - ha jogszabály kivételt nem tesz -

a) első fokon a körzeti földhivatal (a fővárosban: fővárosi kerületek földhivatala),

b) másodfokon a megyei földhivatal (a fővárosban: fővárosi földhivatal) látja el.

(3) A megyei földhivatal illetékessége kiterjed a megye területére, a fővárosi földhivatal illetékessége pedig a főváros területére.

(4) A körzeti földhivatal illetékessége kiterjed a külön jogszabályban meghatározott körzetekben lévő településekre.

3. § (1) A megyei földhivatal jogi személy, a miniszter felügyelete és irányítása alatt működő szakigazgatási intézmény.

(2) A körzeti földhivatal jogi személy, a megyei földhivatal szakigazgatási intézménye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer és szervezet kialakításáról, valamint a földügyi szakigazgatási tevékenység továbbfejlesztéséről szóló, az 1983. évi 25. törvényerejű rendelettel módosított 1042/1971. (IX. 29.) Korm. határozat hatályát veszti.
Megosztás:


Google hirdetés:

Impresszum  -   Adatvédelem  -   Jogi nyilatkozat